Кодинг сургалт

Холбогдох

Хөтөлбөрийн тухай

Компьютер хэрхэн ажилладаг, программ хэрхэн бүтдэг, вебсайт бүтээх суурь мэдлэгийг Computer & Science, HTML&CSS, Javascript, React basic зэргийг үзэж судлан, практикт ашигласнаар full stack хөгжүүлэгч болох эхлэл тавигдана.

MERN stack буюу энэхүү шатанд MongoDB, ExpressJS, ReactJS, NodeJS гэсэн JS хэлэнд тулгуурласан технологиудыг судалснаар өгөгдлийн сан руу мэдээллийг хадгалах, унших, хэрэглэгч бүртгэх, гэх мэт цогц динамик вэб хуудас хийх чадварыг бүрэн эзэмшинэ.

Таны эзэмших чадварууд

Туршилтын анги
HTML

Сайтын загвар угсрах үндсэн суурь хэлнүүд бөгөөд бүрэн static болон responsive загвар угсарч сурах болно.

CSS

Компьютер хэрхэн ажилладаг болон компьютерын шинжлэх ухааны хөгжил, веб хөгжүүлэлт, программ хангамжийн хичээлүүд орно.

Үндсэн анги

Өмнөх сурсан зүйлс дээр нэмээд доорх чадваруудыг эзэмшинэ.

React/Next

Бүхий л динамик веб хуудсыг хурдан, өртөг багатай, өргөжүүлж болохуйц байдлаар хөгжүүлж сурна. Ингэснээр React дээр суурилсан өөр олон framework-уудыг ойлгох боломжтой.

Төсөл

React төсөл үүсгэж хөгжүүлэлт хийхэд шаардлагатай суурь мэдлэгийг сурна.

Динамик контент

React төсөл дээр динамик контент удирдлагын практик мэдлэг авна. Мөн тухайн контентыг өөрсдийн веб хуудас дээр байршуулж сурна.

Fullstack хөгжүүлэлт

Өмнөх хэсэгт үзсэн өөрийн Front-End болон Back-End хөгжүүлэлтүүдээ нийлүүлж нэг цогц веб бий болгоно.

JavaScript

JavaScript нь олон зориулалттай программчлалын хэл бөгөөд дэлхий даяар өргөн ашиглагддаг. Уг программчлалын хэлний үндсийг сурсны дараа JavaScript-д суурилсан технологи дээр ажиллах боломжтой.

MySQL

Анхан шатны Typescript мэдлэгтэй болно. Энэ нь гар утас дээрх хөгжүүлэлт хийхэд хэрэгтэй. Мөн хийсэн үйлчилгээнүүдээ бие даасан хэлбэрт шилжүүлнэ.

ExpressJS & NodeJS

Хэрэглээний суурь мэдлэг ойлгож авна. Express, MongoDB ашиглан Rest API, Authorization, Authentication хөгжүүлж сурна. Мөн хийсэн төсөл дээрээ тест бичиж, шалгадаг болно.

Нэмэлт сурах зүйлс

Асуудлыг шийдвэрлэх ур чадварт сурна.

Програмчлалын хэлний үндэс судална.

Төсөл дээр багийн гишүүдтэй хамтран ажиллаж сурна

Бүрэн ажиллагаатай веб хуудас үүсгэж сурна.

Full stack хөгжүүлэгчийн суурь мэдлэгтэй болно

Багш нар

Pinecone Academy Teacher
Г. Бямба-Эрдэнэ
Pinecone Academy Teacher
Г. Оюунжаргал
Pinecone Academy Teacher
Б. Лхагва-Эрдэнэ
Pinecone Academy Teacher
С. Угтахбаяр
Pinecone Academy Teacher
Б. Байгалмаа
Pinecone Academy Teacher
А. Сумъяабазар
Pinecone Academy Teacher
Т. Мөнгөншагай
Pinecone Academy Teacher
Т. Тэргэлтэнгис

Хаанаас эхлэх вэ? Хөгжүүлэгч, эсвэл Дизайнер болмоор байна.

Нээлттэй өдөрлөг

Уг нээлттэй өдөрлөгт хүрэлцэн ирснээр Та хөтөлбөрийн талаарх мэдээллийг цогц байдлаар авах боломжтой.
Өдөрлөгийн цаг сонгох

Ганцаарчилсан зөвлөгөө

Та ганцаарчилсан уулзалтаар Leap хөтөлбөрийн талаар өөрийн хүссэн мэдээллээ ая тухтай аваарай.
Цаг товлох