UX/UI Дизайны Сургалт

Холбогдох

Хөтөлбөрийн тухай

Дизайны судалгаа шинжилгээ хийж, нарийн аргачлуудад суралцаж, бодит мобайл аппликэйшн, Responsive вебийн прототайп бэлтгэснээр практик ур чадварт суралцана. Мөн таны хувийн portfolio бүхий веб хуудсыг хөгжүүлж ажлын ярилцлагад бэлтгэснээр бүрэн ажиллах чадвартай UI/UX Designer болно.

Таны эзэмших чадварууд

User Experience Icon
User Experience Design

Сайтын загвар угсрах үндсэн суурь хэлнүүд бөгөөд бүрэн static болон responsive загвар угсарч сурах болно.

Figma logo
Figma Design Tool

Бүхий л динамик веб хуудсыг хурдан, өртөг багатай, өргөжүүлж болохуйц байдлаар хөгжүүлж сурна. Ингэснээр React дээр суурилсан өөр олон framework-уудыг ойлгох боломжтой.

Бодит төсөл

Бүхий л динамик веб хуудсыг хурдан, өртөг багатай, өргөжүүлж болохуйц байдлаар хөгжүүлж сурна. Ингэснээр React дээр суурилсан өөр олон framework-уудыг ойлгох боломжтой.

User Interface Icon
User Interface Design

Компьютер хэрхэн ажилладаг болон компьютерын шинжлэх ухааны хөгжил, веб хөгжүүлэлт, программ хангамжийн хичээлүүд орно.

About figjam
Figjam Workshop Tool

JavaScript нь олон зориулалттай программчлалын хэл бөгөөд дэлхий даяар өргөнашигладаг. Уг программчлалын хэлний үндсийг сурсны дараа JavaScript-д суурилсан технологи дээр ажиллах боломжтой.

Хичээлийн задаргаа

Туршилтын анги
Block I
Сургалтын эцэст жижиг хэмжээний мобайл аппликэйшний дизайн гаргаж дууссан байна.

Захиалагчийн бизнесийг ойлгож, хэрэглэгчийн өнцгөөс асуудлыг тодорхойлолцож сурна.

Шийдлүүд буюу хар зураглал гаргах техникт суралцана.

Figma програм ашиглан туршилтын загвар бэлтгэж, микро түвшний usability туршилт хийхэд суралцана.

Хүний мэдрэхүйн талаар ойлголт авч, дизайны шийдэлд ашиглахад суралцана.

Туршилтын үр дүнг дүгнэж, бүтээгдэхүүний UX -ийг сайжруулахад суралцана.

Үндсэн анги
Block II

UX судалгаа ба дизайны аргачлалуудад нарийвчлан суралцаж, дундаж чанартай мобайл аппликэйшний прототайп бэлтгэж, хэрэглэгчээр туршуулж сурна.

Block III

Visual design буюу үзэмж болон зохиомжлох чадваруудад суралцаж, Figma програм ашиглан өндөр чанартай мобайл апп-ын прототайп бэлтгэж, хэрэглэгчээр туршуулж, кэйс бичиж сурна.

Block IV, V

Блок III, IV -өөс суралцсан чадвар ашиглан өндөр чанартай Responsive веб болон мобайл аппликэйшний прототайп -уудыг богино хугацаанд бэлтгэж, хэрэглэгчээр туршуулж, кэйс бичиж сурна.

Block VI

Сургалтын туршид ажилласан 4 төсөл, тэдгээртэй холбоотой кэйсүүдийг ашиглан өөрийн portfolio (гүйцэтгэсэн ажлууд) бүхий веб хуудас, сошиал зэргийг хөгжүүлж, ажлын ярилцлагад бэлтгэгдэнэ.

Багш нар

Pinecone Academy Teacher
Э. Төмөрхуяг
Pinecone Academy Teacher
Н. Мөнхтулга
Pinecone Academy Teacher
М. Ганбат
Pinecone Academy Teacher
Н. Мөнхтунгалаг
Pinecone Academy Teacher
М. Ихбаяр
Pinecone Academy Teacher
Б. Тайванбат
Б. Энэрэл

Хаанаас эхлэх вэ? Дизайнер, эсвэл Хөгжүүлэгч болмоор байна.

Нээлттэй өдөрлөг

Уг нээлттэй өдөрлөгт хүрэлцэн ирснээр Та хөтөлбөрийн талаарх мэдээллийг цогц байдлаар авах боломжтой.
Өдөрлөгийн цаг сонгох

Ганцаарчилсан зөвлөгөө

Та ганцаарчилсан уулзалтаар Leap хөтөлбөрийн талаар өөрийн хүссэн мэдээллээ ая тухтай аваарай.
Цаг товлох